Charlotte Börjesson

Rektor & Förskollärare

Kristina Sandin

Barnskötare

Emelie Young

Förskollärare

Anja Hylèen

Förskollärare

Ida Lundell

Barnskötare

Lottie Freytag

Barnskötare

Veronica Posse

Förskollärare

Madelene Markussen

Barnskötare

Josefine Sandberg

Barnskötare

FÖRÄLDRALEDIG

Emilia Bengtsson

Förskollärare

FÖRÄLDRALEDIG

Fortuna Green

Kokerska