Charlotte Börjesson

Rektor & Förskollärare

Kristina Sandin

Barnskötare

Emelie Young

Förskollärare

Anja Hylèen

Förskollärare

Lottie Freytag

Barnskötare

Veronica Posse

Förskollärare

Tilda Nilsson

Barnskötare

Josefine Sandberg

Barnskötare

FÖRÄLDRALEDIG

Emilia Bengtsson

Förskollärare

Fortuna Green

Kokerska