Charlotte Börjesson

Rektor & Förskollärare

Anja Hyléen

Förskollärare

Marie Öberg

Barnskötare

Susanne Svensson

Barnskötare

Emelie Young

Förskollärare

Emilia Bengtsson

Förskollärare
FÖRÄLDRALEDIG

Josefine Sandberg

Barnskötare
FÖRÄLDRALEDIG

Kristina Sandin

Barnskötare

Lisbeth Gustafsson

Förskollärare

Veronica Posse

Förskollärare

Fortuna Green

Kokerska