Bikupans förskola ligger i ett charmigt, äldre bostadshus som byggts om för att passa en förskola. Våra ljusa och familjära avdelningar förändras allt eftersom barnens intressen förnyas och för oss är det viktigt att vara lyhörda gentemot barnens önskemål. Vi strävar efter att vara en hållbar förskola, vilket innebär att vi försöker att i största mån använda oss av ekologiska och giftfria material/leksaker. Hållbarhet och konsumtion är för oss viktiga frågor och tillsammans med barnen arbetar vi för en hållbar framtid genom ett medvetet miljötänk. Vi bl.a. källsorterar, besöker återvinningsstationen varannan vecka och deltar i skräpplockardagar.

Vi har förutom våra vanliga lokaler tillgång till den närliggande skolans gymnastiksal på lovdagar där vi kan ha lek och rörelse samt en härlig nyrenoverad utemiljö (gården) med allt som behövs för lek, utveckling och lärande. Vi försöker att vara ute så mycket som möjligt, alltid minst två gånger om dagen, dessutom har vi utedagar varje vecka då vi utforskar vår närmiljö. “Kläder efter väder” är därför ett användbart motto här på Bikupan. Två gånger per år har föräldrarna fixardagar där alla hjälper till att skapa en trivsam miljö både inne- och ute för våra barn. Förskolan firar årets vanliga traditioner som påsk, midsommar och jul. På våren/försommaren har vi trädgårdsfest där barn med föräldrar och släkt är inbjudna, vi brukar grilla och barnen sjunger eller visar upp vad de arbetat med under våren och sen tackar vi av de barn som börjar skolan till hösten. På vintern har vi Luciatåg i Skällinge bygdegård, även då är alla föräldrar och släkt inbjudna och efteråt bjuds alla på frukost.

Bikupans verksamhet bedrivs utifrån Läroplanen för förskolan (Lpfö98/18). Under förmiddagarna arbetar vi oftast temainriktat med planerade aktiviteter. Vi använder oss mycket av TAKK (tecken som stöd) i vårt arbete, exempelvis vid fruktstund där vi tecknar de olika frukterna som bjuds. Vi använder även bildstöd för att hjälpa barnen att förmedla och förstå språkligt innehåll samt instruktioner. Vi tror på att bildstöd kan minska stress och oro hos barnen genom att skapa trygghet och därav också öka deras självständighet. Bildstöd ger alla barn förutsättning till att delta och förstå. För att kunna tillgodose barnens behov på grupp- och individnivå är det för oss viktigt med en personalgrupp som ser varje barns behov och utgår från att omsorg och lärande bildar en helhet. Därav satsar vi på en hög pedagogisk kompetens och en personaltäthet som bidrar till stimulerande lärmiljöer där varje barn får utvecklas och växa som individer. För oss är det viktigt att alla på Bikupan trivs och att vi har roligt tillsammans!

Vill du som förälder vara med och påverka eller förändra verksamheten rekommenderar vi dig att gå med i styrelsen, vara aktiv på föräldramöten och årsmöten eller delge styrelsen dina synpunkter.