Vår styrelse

Vilka sitter i bikupans styrelse idag och hur arbetar de?

Ordförande: Ida Johansson
                       johansson.ida@hotmail.se

Sammankallande samt upprättar dagordningen inför möten. Tar kontakt med kommunen gällande operativa beslutsfrågor samt fungerar som ett bollplank åt vår förskolechef. Deltar på möten med kommunen, normalt 2 gånger/år. Uppdaterar samt följer upp vår årsplanering. Fördela arbetsuppgifter i styrelsen vilka inte är dedikerande. Budgetarbete tillsammans med vår ekonomiansvarig (extern adjungerande styrelsemedlem). Ekonomiuppföljning.

Sekreterare: Sara H Dahlström 
                        sara_hallstrom@hotmail.com

Skriver protokoll vid möten, samt ansvarar för att protokollen läggs ut på Tyra. Skriver kallelser till årsmötet och vid behov andra externa möten. Anmäler till Bolagsverket när styrelsen ändras. Sammanställer alla protokoll för året inför årsmötet. Skriver verksamhetsberättelse till årsmötet med hjälp av personalen på Bikupan.

Personalansvariga: Emma Rydén  
                                  emmaryden@hotmail.com

Har medarbetarsamtal med förskolechef, meddelar nya löner till anställda samt vår ekonomi-ansvariga adjungerande styrelsemedlem. Skriver om anställningsavtal, både vid längre och kortare perioder och arbetar för att vi har tillräckligt med personal i förhållande till antal barn inför nytt läsår/nästkommande termin. Närvarar vid anställningsintervjuer tillsammans med förskolechef. Arbetar för att vi får fungerande sommar- och julschema. Ansvarar tillsammans med personalen för att de barn som står i kö om möjligt ska få en plats i verksamheten.

Kassör/Fastighet: Yvonne Månsson
                                yvonne.mansson@varberg.se

Hjälper till med inköp till verksamheten, attesterar fakturor samt ansvarar för presenter/gåvor till personalen. Har kontakt med personalen samt hyresvärd kring frågor rörande fastigheten.

Fixaransvarig: Charlotte Nilsson 
                           nilsson.charlotte87@gmail.com

Hjälper till med inköp till verksamheten. Anordnar och förbereder inför fixardagarna två gånger per år samt ansvarar för luciafirandet.

IT/Teknikansvarig: Fredrika Engström
                                  fredrika.engstrom92@gmail.com

Ansvarar för att teknik och IT fungerar och hålls uppdaterad. Ansvarar för större teknikinköp samt vår hemsida.

 

Hur länge sitter man som styrelseledamot och hur ofta har man möten?

Man blir vald på 2 år, 1 år som ordförande. Efter att ha blivit invald i styrelsen bestäms det vilken post i styrelsen som man kommer att ha. Mötena hålls en gång i månaden utom juli och december månad.