OrdförandeMarkus Johanssonmarkus.johansson@email.com
SekreterareJohanna Johanssonjohannaj.93@hotmail.com
PersonalansvarigYvonne Månssonyvve_38@hotmail.com
PersonalansvarigIda Johansson
PersonalansvarigSanna Bäckström
Kassör/IT-teknikJulia Andersson
Fixaransvarig/InköpCarolina Russoscarolina.russos@hotmail.com
Fixaransvarig/FastighetJohan Skoglundskoglund87@hotmail.com
StädansvarigAnna Andersson

Hur arbetar styrelsen?

Ordförande: 
Sammankallande samt upprättar dagordningen inför möten. Tar kontakt med kommunen gällande operativa beslutsfrågor samt fungerar som ett bollplank åt vår förskolechef. Deltar på möten med kommunen, normalt 2 gånger/år. Uppdaterar samt följer upp vår årsplanering. Fördela arbetsuppgifter i styrelsen vilka inte är dedikerande. Budgetarbete tillsammans med vår ekonomiansvarig (extern adjungerande styrelsemedlem). Ekonomiuppföljning.

Sekreterare:
Skriver protokoll vid möten, samt ansvarar för att protokollen läggs ut på Tyra. Skriver kallelser till årsmötet och vid behov andra externa möten. Anmäler till Bolagsverket när styrelsen ändras. Sammanställer alla protokoll för året inför årsmötet. Skriver verksamhetsberättelse till årsmötet med hjälp av personalen på Bikupan.

Personalansvarig:
Har medarbetarsamtal med förskolechef, meddelar nya löner till anställda samt vår ekonomi-ansvariga adjungerande styrelsemedlem. Skriver om anställningsavtal, både vid längre och kortare perioder och arbetar för att vi har tillräckligt med personal i förhållande till antal barn inför nytt läsår/nästkommande termin. Närvarar vid anställningsintervjuer tillsammans med förskolechef. Arbetar för att vi får fungerande sommar- och julschema.

Kassör/IT & teknik:
Attesterar fakturor. Ansvarar för att teknik och IT fungerar och underhålls samt gör större inköp av teknik. Även ansvarig för underhåll av Bikupans hemsida.

Fixaransvarig/inköp: 
Anordnar och förbereder tillsammans inför fixardagarna två gånger per år samt ansvarar för luciafirandet. Inköpsansvarig ansvarar för presentinköp samt stöttar upp med inköp till verksamheten.

Fixaransvarig/fastighet:
Anordnar och förbereder tillsammans inför fixardagarna två gånger per år samt ansvarar för luciafirandet. Fastighetsansvarig har kontakt med fastighetsägare samt enklare underhåll av fastighet och gård.