Våra Köregler

För att erhålla plats på Bikupans förskola  ska ditt barn vara berättigad till förskoleplats enligt Varbergs Kommuns regler.

Anmälan görs genom att sökande familjer lämnar in en intresseanmälan här på hemsidan fullständigt ifylld. Så fort vi mottagit intresseanmälan kommer vi att kontakta familjen och bestämma tid för ett eventuellt besök. I samband med besöket på förskolan kommer de att få en anmälningsblankett som ska fyllas i och återlämnas till förskolan, därefter placeras barnet i vår kö.

Barnet placeras i vår kö utifrån det datum då anmälan registrerats av förskolan. Syskon, till barn som redan har förskoleplats hos oss, har förtur i mån av plats.

Det är bra att veta att vi i viss mån kan frångå våra köregler om syftet är att förhindra en stor disproportionerlig ålderssammansättning i en barngrupp. Det innebär att om vi endast kan erbjuda plats till barn i en viss ålder, på grund av en barngrupps konstellation, får vi göra det även om barnet inte står först i kön.