Välkommen till Bikupans förskola

Bikupans förskola är ett Föräldrakooperativ som grundades år 2002 och ligger beläget i natursköna Skällinge i Varberg kommun.

Allt arbete sker med utgångspunkt i läroplanen (Lpfö98/18). Två gånger i veckan arbetar vi temainriktat i åldershomogena grupper. Allt arbete utgår från barnens tankar, idéer och intressen. Vi vill ge alla barn bästa möjliga förutsättningar till utveckling och lärande. Vi ser barnen som kompetenta individer och oss själva som medforskande pedagoger i deras lärande.

Under vårterminen 2019 har personalen genomgått utbildning inom HLR och brandsäkerhet. Flertalet i personalen har gått kurser i TSS (tecken som stöd), motorik & rörelse, samt måltidspedagogik.

Vi har öppet 06:00-17:00 Måndag till Fredag. Vid behov har vi öppet till 17:30.

Tveka inte på att kontakta oss vid frågor eller funderingar.
Vi ser fram emot att höra från er!