Vår vision

Vi har en vision om en bra förskola för allla barn där vi ser barnen som rika och kompetenta individer utifrån egna förmågor.

Trygghet 
Vår strävan är att alla barn ska känna att Bikupans förskola är en plats där både barn – och föräldrar känner sig trygga, sedda och hörda.

Delaktighet
Vi strävar efter en förskola där barnen känner sig delaktiga i de beslut som tas, samt att de känner att deras åsikter är betydelsefulla och värda att lyssna på.

Demokrati 
Vi vill att vår förskola ska vara en demokratisk mötesplats där alla blir sedda och hörda.

Respekt 
Vi respekterar varandras åsikter, tankar och integritet. Vi strävar efter att alla barn ska förstå innebörden i begreppet respekt, detta genom att vara goda förebilder och möta barn och vuxna på ett respektfullt sätt. Vi utgår från den gyllene regeln “var mot andra som du vill att de ska vara mot dig” och använder den flitigt i vår verksamhet.

Inflytande 
Barnen är aktiva i de beslut som berör deras vardag på förskolan. Vi lyssnar på barnen och ger respons på deras åsikter, tankar och önskemål.

Glädje 
Vi strävar efter att alla barn ska känna glädje när de spenderar sin tid på vår förskola.

Nyfikenhet 
Vi vill genom vårt arbete väcka en nyfikenhet hos barnen som får dem att vilja utforska och lära.

Självkänsla 
Vi lägger stor vikt vid arbetet med barnens självkänsla. Vi jobbar aktivt med att stärka barnens tillit till sin egen förmåga och vill att varje barn ska må bra och våga vara sig själv.

Gemenskap 
Vi strävar efter att barn, personal och föräldrar ska känna sig delaktiga i en fin gemenskap som genomsyras av glädje.