• Trygghet:
  Vår strävan är att alla, både barn, pedagoger- och föräldrar, ska känna att Bikupans förskola är en verksamhet där man blir hörd, sedd och känner tillit samt trygghet.
 • Delaktighet:
  Vi eftersträvar efter en förskola där barnen känner sig delaktiga i de beslut som tas samt att de känner att deras åsikter är betydelsefulla och värda att lyssna på.
 • Demokrati:
  Vi vill att vår förskola ska vara en demokratisk mötesplats där alla blir sedda och hörda.
 • Respekt:
  Vi respekterar varandras åsikter, tankar och integritet. Vi strävar efter att alla barn ska förstå innebörden i begreppet respekt, detta genom att vara goda förebilder och möta barn och vuxna på ett respektfullt sätt. Vi utgår från den gyllene regeln “var mot andra som du vill att de ska vara mot dig” och använder den flitigt i vår verksamhet.
 • Inflytande:
  Barnen är aktiva i de beslut som berör deras vardag på förskolan. Vi lyssnar på barnen och ger respons på deras åsikter, tankar och önskemål.
 • Glädje:
  Vi strävar efter att alla barn ska känna glädje när de spenderar sin tid på vår förskola.
 • Nyfikenhet:
  Vi vill genom vårt arbete väcka en nyfikenhet hos barnen som får dem att vilja utforska och lära.
 • Självkänsla:
  Vi lägger stor vikt vid arbetet med barnens självkänsla. Vi jobbar aktivt med att stärka barnens tillit till sin egen förmåga och vill att varje barn ska må bra och våga vara sig själv.
 • Gemenskap:
  Vi strävar efter att barn, personal och föräldrar ska känna sig delaktiga i en fin gemenskap som genomsyras av glädje och tillit. Vi försöker att bjuda in och samverka med hemmet i största möjliga mån.