Inskolningsperioden hos oss på Bikupan sträcker sig under en 2-veckorsperiod. Tiden kan variera beroende på barnets ålder och mognad. Första veckan sker inskolningen med förälder och andra veckan vanligtvis utan. Varje inskolning är unik och genomförs alltid i samråd med föräldern för att det ska bli så bra som möjligt för barnet. Vid inskolning får varje barn EN ansvarig pedagog som tillsammans med föräldrarna genomför inskolningen, detta för att skapa en trygg punkt för barnet.

Våra inskolningstider

Vecka 1: 
Måndag: 9-11
Tisdag: 9-11
Onsdag: 9-12 (första måltiden på förskolan) 
Torsdag: 9-12
Fredag: 9-14 (första vilan på förskolan)

Vecka 2:
Måndag-Fredag 9-14.

Obs! Dessa tider varierar beroende på hur barnet förhåller sig till inskolningen.