Inskolningsperioden hos oss på Bikupan sträcker sig under en 2-veckorsperiod. Tiden kan variera beroende på barnets ålder och mognad. Första veckan sker inskolningen med förälder och andra veckan vanligtvis utan. Varje inskolning är unik och genomförs alltid i samråd med föräldern för att det ska bli så bra som möjligt för barnet.

Våra inskolningstider

Vecka 1: 
Måndag: 9-11
Tisdag: 9-11
Onsdag: 9-12 (första måltiden på förskolan) 
Torsdag: 9-12
Fredag: 9-14 (första vilan på förskolan)

Vecka 2:
Måndag-Fredag 9-14.

Obs! Dessa tider varierar beroende på hur barnet förhåller sig till inskolningen.