Innan du som förälder väljer att skriva in ditt barn på vår förskola är det viktigt att du har förstått vad det innebär att välja ett föräldrakooperativ.

Att vara en del av ett föräldrakoopertiv innebär ansvar och engagemang. Bikupans förskola drivs som en ekonomisk förening där alla föräldrar är medlemmar. Att vara medlem innebär att du har möjlighet till inblick och inflytande i ditt/dina barns vardag. Det är föräldrarna som driver förskolan framåt och ansvarar för allt utom den pedagogiska verksamheten.

För att kunna bedriva en fristående förskola får vi en summa pengar av kommunen för varje barn som finns i verksamheten, enligt en särskild fördelningsmodell. Hur pengarna används och fördelas bestämmer vi själva. Genom att föräldrarna själva gör vissa arbetsinsatser på förskolan så som obligatoriska fixardagar, kan vi ha högre personaltäthet och mindre barngrupper.

Som förälder kommer du någon gång under din tid hos oss att bli ombedd att sitta i styrelsen. Styrelsen består av 6-8 föräldrar och varje förälder röstas in på två år. Det är styrelsen har det ekonomiska och juridiska ansvaret för förskolan. Varje månad har styrelsen möte för att ta löpande beslut och se till att förskolan drivs och fungerar så bra som möjligt. En gång om året bjuder styrelsen in till årsmöte där alla föräldrar har möjlighet att få ta del av styrelsens arbete, påverka, ställa frågor samt att välja in nya styrelsemedlemmar.