Styrelsen

Vilka sitter i Bikupans styrelse idag och hur arbetar dem?

 

Ordförande: Mats Johansson  070-641 01 40, mats.johansson@helens.se

Arbetsbeskrivning: Sammankallande samt upprätta dagordning inför möten. Ta kontakt med kommunen gällande operativa beslutsfrågor samt fungera som bollplank åt förskolechefen. Deltaga på möten med kommunen (3-4/år). Uppdatera samt följa upp vår årsplanering. Fördela arbetsuppgifter i styrelsen vilket inte är dedikerade. Budgetarbete tillsammans med ekonomiansvarig (extern adjungerad styrelsemedlem). Ekonomiuppföljning. Utvecklingssamtal med förskolechef.

 

Personalansvarig: Åsa Jansson  070-637 09 97, asa.jansson@varberg.se

Personalansvarig: Emma Rydén , emmaryden@hotmail.com 

Arbetsbeskrivning: Har extra kontakt med förskolechefen för att se till så att sommar- och julschema fungerar, har medarbetarsamtal med förskolechefen, meddelar nya löner till anställda samt vår ekonomiansvariga Bosse. Skriver även om anställningsavtal både vid längre och kortare perioder och ser över procent inför nytt läsår. Utvecklingssamtal med förskolechef.

 

Sekreterare: Ida Johansson , lill_id7@hotmail.com 

Arbetsbeskrivning: Skriva protokoll vi möten, ansvarar för att de mailas ut till alla. Skriver kallelser till årsmöten och andra extra möten om det behövs. Anmäler till Bolagsverket när styrelsen ändras. Sammanställer alla protokoll för året inför årsmötet. Skriver verksamhetsberättelse till årsmötet, med hjälp av personalen på Bikupan. Bevakar styrelsen gemensamma mailkonto. Och lite annat som ska skrivas, när och om det behövs.

 

Inköpsansvarig/kassör: Sandra Persson 073-641 11 11 sandra.persson@live.se 

Arbetsbeskrivning: Hjälper som inköpsansvarig i huvudsak till med de större inköpen till verksamheten.

 

Fixaransvarig: Victoria Mårtensson  070-830 37 06  victoriaemartensson@live.se

Arbetsbeskrivning: Ansvara för luciafirandet i bygdegården, förberedelser inför fixardagarna, presenter/gåvor till personalen.

 

Kö och fastighetsansvarig: Josefin Annbrink   070-646 64 35 josefinakesson@gmail.com  

Arbetsbeskrivning :Ansvarar för de barn som står i kö för att få en plats i verksamheten.

Arbetsbeskrivning: Ansvarig för mindre reparationer samt medla kontakten mellan styrelse, personal och fastighetsskötaren gällande frågor som rör fastigheten t.ex. vitvaror, renovering, reparationer, byggnationer osv.

 

Hur länge sitter man som styrelseledamot och hur ofta har man möten?

Man blir vald på 2 år, 1 år som ordförande, och det bestäms i efterhand vilken post i styrelsen som man kommer att ha. Mötena hålls en gång i månaden förutom under sommaren och i december månad.