Om oss

Vad innebär ett förädrakooperativ?

Vad ett föräldrakooperativ innebär och hur det fungerar är givetvis väldigt olika, men en föräldra-kooperativ förskola sköts enligt kommunens riktlinjer men drivs i privat regi. Formen är en ekonomisk förening där medlemmarna är de som har sina barn på förskolan (i detta fall Bikupan). Personalen är anställd av den ekonomiska föreningen. Som medlem och förälder är man insatt och har en god insyn i verksamheten.

Vad utmärker just Bikupan?

Med barnen i fokus vill vi på Bikupan erbjuda en god pedagogisk verksamhet där omsorg och lärande bildar en helhet. Vi utgår från den reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö 98/10). Vi ser och upp-märksammar varje barn och förälder genom ett varmt bemötande där alla ska känna sig trygga och viktiga. Vi strävar efter ett bra samarbete med hemmet som vi vill vara ett bra komplement till. Vi har ett fantastiskt kök där all mat lagas från grunden och vi lägger stor vikt på hälsosam, varierande och näringsrik kost. Vi måna om miljön och källsorterar tillsammans med våra barn.

Den kooperativa verksamheten gör Bikupan till en familjär och trygg miljö. Alla får möjligheten att lära känna barnen, föräldrarna och personalen genom arbetstillfällena på förskolan. Vi har fixardagar två gånger per år där vi som föräldrar hjälper till att skapa en trivsam miljö både inne och ute för våra barn. Bikupans förskola ingår i programmet ”Grön Flagg” för sitt arbete med miljö och hållbar utveckling. Grön Flagg ingår i det internationella nätverket Eco-Schools, som förenar miljontals barn och unga runt om i världen.

Vart vänder jag mig vid frågor kring den pedagogiska verksamheten?

Vid frågor kring den pedagogiska verksamheten kan man vända sig till förskolechefen eller någon i personalgruppen; alla är delaktiga, har kunskap och insikt i den pedagogiska verksamheten. Föräldramöte har vi en gång på hösten och utvecklingssamtal erbjuder vi en gång per termin. Familjer har möjlighet att vara med och påverka genom styrelsemöten, enkäter och samtal.

Hur går jag till väga om jag har synpunkter, idéer eller frågor kring den organisatoriska verksamheten?

Du är välkommen att vända dig till styrelsen (vars kontaktuppgifter du finner under styrelsen ), vi tar tacksamt emot synpunkter och idéer. Vid frågor och idéer kring den dagliga verksamheten är det i första hand förskolechefen som hjälper till.

Hur kan jag som förälder vara med och påverka/förändra?

Gå med i styrelsen, vara aktiv på årsmötet och föräldramötet samt delge oss i styrelsen idéer och synpunkter.