Om oss

Vad är ett föräldrakooperativ?

Vad ett föräldrakooperativ innebär och hur det fungerar är givetvis väldigt olika, men en föräldrakooperativ Bikupan sköts enligt kommunens riktlinjer men drivs i privat regi. Formen är en ekonomisk förening där medlemmarna är de som har barn på (i det här fallet) Bikupan. Personalen är anställd av den ekonomiska föreningen. Den kooperativa verksamheten gör Bikupan till en familjär och trygg miljö, eftersom alla får möjlighet att lära känna alla barn och föräldrar samt även personalen genom arbetstillfällena på förskolan. Som förälder är man engagerad i barnens vardag och har god insyn i verksamheten.

 

Vad utmärker just Bikupan?

Med barn i fokus vill vi på Bikupan erbjuda en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Vi utgår från Läroplanen för förskolan (Lpfö 98/10). Vi ser och uppmärksammar varje barn och förälder varje dag genom ett varmt bemötande, så att alla känner sig trygga och viktiga. Vi strävar efter ett bra samarbete med hemmet och vill vara ett bra komplement.

Vi har ett fantastiskt kök där all mat lagas från grunden och Vi lägger stor vikt på hälsosam, varierad och näringsrik kost. Dessutom är vi måna om miljön och källsorterar tillsammans med våra barn. Arbetet med “Grön Flagg” har påbörjats. Vi har fixardagar två gånger per år där vi som föräldrar hjälper till att skapa en trivsam miljö både inne.